Definerer en periode, inden for hvilken alle forslag om at ændre en forsyningsdato altid består af en Omplanlæg-handling og aldrig består af en Annuller- + NY-handling.

Feltet Ændringsperiode bidrager til at definere virksomhedens genbestillingscyklus i lot-for-lot planlægning sammen med feltet Akkumuleringsperiode for lot. Du kan finde flere oplysninger i Design Details: The Role of the Time Bucket.

Flere oplysninger

Den samlede ændringsperiode er en ændringsperiode før den eksisterende forsyningsdato, indtil en ændringsperiode efter den eksisterende forsyningsdato. Hvis en foreslået ny forsyningsdato, der ligger i fremtiden eller fortiden, er inden for ændringsperioden, foreslås det at ændre. Hvis en foreslået nye forsyningsdato er uden for ændringsperioden, kan forslaget være at annullere og oprette en ny forsyningsordre.

Den værdi, du angiver i feltet Ændringsperiode, skal være en datoformel, og en dag (1D) er den korteste tilladte periode. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives datoer og klokkeslæt.

Bemærk
I alle formlens datafelter indgår en dag automatisk til at dække i dag som den dag, hvor perioden starter. Tilsvarende, hvis du f.eks. indtaster 1U, så er perioden faktisk otte dage, fordi i dag er inkluderet. Du skal indtaste 6D eller 1U-1D for at angive en periode på 7 dage (en rigtig uge), der medtager periodens startdato.

Tip

Se også