Angiver en aktionsgrænsemængde til spærring af ubetydelige forslag til en eksisterende levering, hvis det antal, som ville ændre leveringen, er lavere end aktionsgrænsemængde.

Hvis den foreslåede ændring i antal er højere end aktionsgrænsen, er forslaget ikke blokeret.

Hvis feltet er tomt, gælder værdien i feltet Standardbufferantal i vinduet Produktionsopsætning.

Tip

Se også