Hvis du bogfører til en afskrivningsprofil, hvor afskrivning ikke er integreret med finansposterne, skal du bruge anlægskladden.

Sådan bogføres afskrivning manuelt vha. anlægskladder

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægskladder og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne på kladdelinjen.

  3. På fanen Startside skal du vælge Bogfør for at bogføre kladden.

Tip

Se også