Hvid du udfører kørslen Beregn afskrivninger og derefter bogfører en forkert afskrivningspost, kan du annullerer den vha. kørslen Annuller anlægsfinansposter. Derefter kan du bogføre det korrekte afskrivningsbeløb ved igen at udføre kørslen Beregn afskrivninger.

Sådan annulleres og genberegnes afskrivning

 1. I feltet Søg skal du angive Afskrivningsprofiler og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den relevante afskrivningsprofil. På fanen Startside skal du vælge Rediger for at åbne vinduet Afskrivningsprofilkort.

 3. Udfyld felterne i oversigtspanelet Indstillinger.

 4. I oversigtspanelet Anlægsaktiver skal du definere et filter til udvælgelse af de anlægsaktiver, som du vil annullere poster for.

 5. Vælg OK for at starte kørslen.

 6. Luk vinduet.

 7. I feltet Søg skal du angive Anlægsfinanskladder og derefter vælge det relaterede link.

  Bemærk, at feltet Anlægsfejlløbenr. er blevet udfyldt.

 8. På fanen Startside skal du vælge Bogfør for at bogføre kladden.

  Linjerne bogføres som anlægsfejlposter.

Tip

Se også