Designet af den rolledefinerede brugergrænseflade giver dig et hurtigt overblik over de oplysninger, der er relevante for dit arbejde og giver dig mulighed for at fokusere på dine egne opgaver frem for alle andre.

Det nye brugergrænsefladedesign giver dig mulighed for at:

Forskning viser, at de største udfordring arbejdere står over for er hyppige afbrydelser og afvejningen af håndteringen af flere samtidige opgaver. Den nye brugergrænseflade i Microsoft Dynamics NAV hjælper dig med at løse disse problemer med et rolledefineret design, der er kombineret med en kendt og overskuelige grænseflade.

Rolledefineret design

I stedet for at kortlægge databasestrukturen kortlægger den rolledefinerede brugergrænseflade de opgaver, som du skal udføre. Denne nye rollebaserede navigation reducerer kompleksiteten ved at fremhæve de områder af programmet, som er relevante for din rolle. Ved at fjerne visningen af de områder, som du sjældent bruger, reduceres den mængde af oplysninger, som du skal kæmpe dig igennem.

Office-brugererfaring

Outlook er genkendelig og nem at bruge, da det er udviklet og opbygget omkring den måde, som folk reelt arbejder på. Rolledefinitionen er baseret på Microsoft Office Fluent-brugergrænsefladen, så du har et kendt og nemt miljø at arbejde i.

Funktioner i det nye design

Den nye opgaveorienterede navigationsstruktur reducerer kompleksiteten af de oplysninger, som du skal arbejde dig igennem, og giver dig mulighed for at fokusere på hovedarbejdsområderne for din rolle i virksomheden.

  • Rollecenteret indeholder links til de processer, som du er en del af.
    Figur 1: Rollecenter
  • De opgaver og oplysninger, der er relevante for dine mål i en arbejdsproces, vises sammen i ét vindue på listesteder.
    Figur 2: Listested
  • Opgaverne i hvert procestrin er tilgængelige på opgavesider.
    Figur 3: Opgaveside

Båndet giver dig adgang til de kommandoer, du oftest bruger i en given kontekst.

Faktabokse reducerer søgninger ved at give dig adgang til alle de oplysninger, du skal bruge i en given kontekst, i ét vindue.

Derudover har du mulighed for at tilpasse alle disse dele af programmet for at strømline dem mere til dine behov. Du kan finde flere oplysninger i Tilpasse Rollecenter og sider.

Opgaveorienterede navigation

I navigationsruden kan du se alle link til alle de lister, som f.eks. Debitorer, Kreditorer eller Varer, som du arbejder mest med.

I stedet for at have en overfyldt visning med links til alle de lister, der er findes i Microsoft Dynamics NAV, vises kun de lister, som din brugerrolle normalt arbejder med. Du kan få adgang til alle processer og opgaver for dit arbejde.

Hvis du har brug for at finde noget i et område, som du normalt ikke bruger, kan du vælge knappen Afdelinger nederst i navigationsruden. Fra siden Afdelinger har du adgang til alle de områder, som du har adgangsrettigheder til, i programmet. Du kan også bruge feltet Søg i øverste højre hjørne af adresselinjen, hvis du vil søge efter en bestemt side, rapport eller visning.

Knapperne Tilbage og Fremad i funktionerne til Microsoft Dynamics NAV til venstre for adresselinjen giver dig mulighed for at navigere tilbage og frem i de sider, du tidligere har besøgt.

Rollecenteret

Rollecenteret er ligesom din personlige hjemmeside i Microsoft Dynamics NAV. Microsoft Dynamics NAV indeholder en række forskellige rollecentre for brugere med forskellige job i en virksomhed. Din administrator tildeler dig en rolle og kan tilpasse rollecenteret for at sikre, at det indeholder de oplysninger, du skal bruge til dit arbejde. Derudover kan du foretage yderligere ændringer for at tilpasse brugergrænsefladen til dine arbejdsvaner. Du kan finde flere oplysninger i Tilpasse Rollecenter og sider.

Listesteder

Listerne over dokumenter, debitorer, varer, kladder osv. er forbedret for at skabe et opgavebaseret arbejdsområde. Her kan du få vist flere oplysninger om de dokumenter, der er valgt i faktaboksene. De opgaver, som brugerne oftest har brug for til listerne, vises på båndet.

Du kan læse mere om listesteder her.

Opgavesider

Opgavesiderne i Microsoft Dynamics NAV fungerer på samme måde, som når der åbnes e-mail i Outlook: de åbner oven på navigationslaget (det vindue, der indeholder navigationsruden) og inkluderer en menulinje, et bånd og faktabokse. I Microsoft Dynamics NAV er alle dokumenter, salgsordrer, debitorkort, lagermodtagelser osv. konverteret til opgavesider.

Som med listestederne indeholder båndet de opgaver, der oftest udføres i den pågældende kontekst. I en salgsordre har du f.eks. oftest brug for kommandoerne Frigiv, Udskriv ordrebekræftelse, Opret pluk osv. I stedet for at skulle søge efter dem i menuer, kan du finde dem på båndet.

Fanerne er blevet til oversigtspaneler, der kan skjules og vises, så du kan kontrollere, hvor mange oplysninger du få vist på én gang. Der vises også linjer i et oversigtspanel. Hvis du vil vise eller skjule et oversigtspanel, kan du klikke på den lille pil helt til højre på båndet.

Felterne på et oversigtspanel kan indstilles til at blive vist i overskriften til oversigtspanelet, når båndet er skjult. Dette giver dig mulighed for at få vist vigtige oversigtsoplysninger, uden at oversigtspanelet behøver at være vist.

Du kan vælge, hvilke oplysninger du vil inkludere i overskriften til oversigtspanelet, når oversigtspanelet er skjult.

Båndet

Båndet lige under menulinjen viser dine mest anvendte opgaver og menupunkter, som du nemt kan få adgang til med ét klik, så du ikke behøver at lede efter dem i menuerne.

Hvert område i Microsoft Dynamics NAV er udformet til at sikre, at de opgaver, der er vigtigst for brugerne, vises som kommandoer i menulinjen eller opgaverne på båndet. Derfor kan det alligevel være, at du gerne vil foretage ændringer til båndet, så det passer til dine behov. Du kan føje enhver kommando eller handling til båndet ved hjælp af indstillingen Tilpas bånd.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilpasser båndet, under Bånd.

Faktabokse

Faktabokse i listeområdet og på opgavesider giver dig yderligere oplysninger. Det betyder, at du hurtigt kan finde relaterede oplysninger om en ordre, debitor, faktura, vare eller kreditor. Dette hjælper dig med at træffe velfunderede forretningsbeslutninger i tide. I listeområdet Debitorer kan du f.eks. bruge faktaboksen Debitorsalgsoversigt til at få et hurtigt overblik over salgsstatistikken for en debitor uden at åbne debitorkortet. Faktaboksen indeholder et antal og links til salgsordrer, rekvisitioner, fakturaer osv., så du kan få adgang til det dokument, du har brug for. I faktaboksen Noter kan du føje bemærkninger til poster eller kommunikere med andre brugere om et bestemt dokument.

Søgesider

Du kan finde en hvilken som helst side i installationen ved at bruge feltet Søgesider i øverste højre hjørne af adresselinjen.

Når du begynder at skrive tegn i feltet Søgesider, viser en rullemenu sidenavne, der indeholder det eller de tegn, du skriver. Rullemenuen ændres, efterhånden som du skriver flere tegn, og du kan vælge den rigtige side på listen, når den vises. Den anden kolonne i rullelisten viser navigationsstierne til de fundne sider.

Se også