Microsoft Dynamics NAV er allerede konfigureret for dig, når du begynder at arbejde. En administrator eller superbruger tildeler dig et relevant rollecenter og konfigurerer menuerne og vinduerne, så de passer til virksomhedens og din rolles behov, før du begynder at arbejde med Microsoft Dynamics NAV. I dette emne beskrives de tilpasningsændringer, du kan foretage i din egen brugergrænseflade. De ændringer, du foretager, påvirker kun din forekomst af systemet (defineret af dit logon) og ikke dine kollegers.

Via programmenuen skal du typisk udføre de fleste af dine tilpasninger. Du kan for eksempel tilpasse faktabokse, navigationsruden og denne side. Tilpas åbner altid et vindue for tilpasning, med undtagelse af Tilpas diagram…, som viser vinduet Tilpasning af generisk diagram. Du kan finde flere oplysninger i Konfiguration af generisk diagram.

Vigtigt
Eventuelle tilpasninger, der ændrer båndet, kan påvirke vejledningen i Hjælp i Microsoft Dynamics NAV. Som standard henviser Hjælp i Microsoft Dynamics NAV altid til version W1 af Microsoft Dynamics NAV, og du skal huske det, når du bruger Hjælp i en tilpasset version.

Dette afsnit indeholder

Relaterede afsnit