Oversigtspaneler hjælper med at organisere oplysninger i enkle håndterbare grupper. Du kan tilpasse oversigtspaneler på sider, så de understøtter din arbejdsproces. Du vil måske vise færre oversigtspaneler eller skjule bestemte felter på oversigtspaneler. Du kan også overføre de vigtigste felter, så de medtages i oversigtspanelernes hoved, når oversigtspanelerne er skjult.

Du kan udføre følgende opgaver for at tilpasse oversigtspaneler på sider:

Sådan tilpasses et oversigtspanel

 1. På en side med oversigtspaneler skal du i menuen Program vælge Tilpas og derefter Tilpas denne side.

 2. I dialogboksen Tilpas <sidenavn> skal du vælge Oversigtspaneler.

Sådan tilføjes et oversigtspanel på en side

 • I feltet Tilgængelige oversigtspaneler skal du vælge knappen Tilføj.

Sådan fjernes et oversigtspanel fra en side

 • Marker det oversigtspanel, du vil fjerne, i feltet Vis oversigtspaneler i denne rækkefølge, og vælg derefter knappen Fjern.

Sådan tilføjes et felt i et oversigtspanel

 1. Marker det oversigtspanel, du vil ændre, i feltet Vis oversigtspaneler i denne rækkefølge, og vælg derefter Tilpas oversigtspanel.

 2. Markér det felt, du vil tilføje, i feltet Viste felter, og vælg derefter knappen Tilføj.

Sådan fjernes et felt fra et oversigtspanel

 1. Marker det oversigtspanel, du vil ændre, i feltet Vis oversigtspaneler i denne rækkefølge, og vælg derefter Tilpas oversigtspanel.

 2. Markér det felt, du vil fjerne, i boksen Viste felter, og vælg derefter knappen Fjern.

Sådan vises et felt i en skjult overskrift i oversigtspaneler

 1. Marker det oversigtspanel, du vil ændre, i feltet Vis oversigtspaneler i denne rækkefølge, og vælg derefter Tilpas oversigtspanel.

 2. Marker det felt, der skal vises i det skjulte oversigtspanelhoved, i feltet Viste felter.

 3. På listen Vigtighed skal du markere Forfremmet og derefter vælge knappen OK.

Bemærk
Når du udvider et oversigtspanel, vises forfremmede felter kun i oversigtspanelet og ikke i hovedet.

Sådan skjules et felt i et oversigtspanel

 1. Marker det oversigtspanel, du vil ændre, i feltet Vis oversigtspaneler i denne rækkefølge, og vælg derefter Tilpas oversigtspanel.

 2. Marker det felt, der som standard skal skjules, i feltet Viste felter.

 3. På listen Vigtighed skal du vælge Yderligere og derefter vælge knappen OK.

Bemærk
Udvid oversigtspanelet for at få vist flere felter i et oversigtspanel, og vælg derefter Vis flere felter.

Sådan markerer du et felt som genvejsfelt

 1. Marker det oversigtspanel, du vil ændre, i feltet Vis oversigtspaneler i denne rækkefølge, og vælg derefter Tilpas oversigtspanel.

 2. I boksen Viste felter skal du vælge det felt, du vil markere som genvejsfelt.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Genvej.

Hvis du trykker på Enter, springer markøren til næste felt, der angivet som genvejsfelt.

Sådan gendannes standardindstillinger

 • Vælg knappen Gendan standardindstillinger, og vælg derefter knappen OK.

Tip

Se også