Når du har komplekse oplysninger, kan du få vist en visuel repræsentation af dataene for at se tendenser og træffe beslutninger. Du kan f.eks. overvåge saldi pr. bankkonto for din virksomhed. Du kan lettere spore saldi, når du kan se et diagram over dataene. Du kan bruge diagramruden til visuelt at vise data fra en liste på følgende steder:

Sådan føjes et foruddefineret diagram til dit rollecenter

  1. I dit rollecenter skal du i menuen Program vælge Tilpas og derefter Tilpas denne side.

  2. I feltet Tilgængelige dele i vinduet Tilpas Rollecenter skal du vælge Diagramdel og derefter vælge Tilføj.

  3. Brug knapperne Flyt op, Flyt ned, Flyt til venstre og Flyt til højre til at placere diagramdelen på Rollecenter.

  4. Vælg Tilpas del.

  5. I vinduet Tilpas diagram skal du vælge det foruddefinerede diagram, som du vil have vist, og derefter vælge OK.

Sådan vises en liste som et diagram

  1. På listeområdet skal du vælge Vis som diagram.

  2. Vælg et mål og en dimension for at oprette et brugerdefineret diagram. Vælg en sekundær dimension, hvis du vil se yderligere oplysninger. Du kan f.eks. oprette et simpelt søjlediagram, vælge en dimension på x-aksen, og derefter vælge dimensionen Antal dimensioner på y-aksen.

Bemærk
Diagramruden er som standard skjult, da den kan nedsætte ydeevnen. Du bør kun vise diagrammet, når du skal have oplysninger.

Tip

Se også