Hvis den ressource, der er allokeret til en serviceopgave, ikke kan udføre arbejdet, betyder det, at serviceopgaven skal genallokeres. Ressourcer genallokeres som regel til en serviceopgave ved hjælp af Ordreoversigt.

Sådan genallokeres ressourcer ved hjælp af ordreoversigten

 1. I feltet Søg skal du indtaste Ordreoversigt og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg Genallokering nødvendig i feltet Allokeringsfilter. I vinduet Ordreoversigt vises de serviceordrer, som indeholder serviceopgaver, der skal genallokeres.

 3. Vælg den relevante serviceordre. Vælg Ressourceallokeringer i gruppen Skabelon under fanen Naviger. Vinduet Ressourceallokeringer åbnes.

 4. Marker allokeringsposten med den serviceopgave, du vil genallokere en ressource til.

 5. Vælg den relevante ressource i feltet Ressourcenr.. Dermed overskrives det ressourcenummer, der i forvejen var i feltet.

 6. Tryk på Enter. Dialogboksen Genallokering af poster åbnes. Angiv, om du vil genallokere denne post. Udfyld eventuelt feltet Årsagskode, og vælg knappen Ja for at bekræfte genallokeringen.

 7. Udfyld felterne Allokeringsdato og Allokerede timer. Posten indeholder nu den nye ressource, og status for posten er Aktiv.

  Bemærk
  Den gamle post findes stadigvæk, men dens status opdateres automatisk på følgende måde:

  1. Hvis reparationen blev startet, da allokeringen var Aktiv, dvs. hvis reparationsstatus for serviceartiklen i posten blev ændret til I arbejde, ændres allokeringsstatus automatisk fra Genallokering nødvendig til Udført.
  2. Hvis reparationen ikke blev påbegyndt, mens allokeringen var Aktiv, bliver allokeringsstatus ændret fra Genallokering nødvendig til Annulleret.
  3. Hvis du genallokerer en serviceordre, som du har konverteret fra et tilbud, ændres status altid automatisk for de allokeringsposter, der er registreret for tilbuddet, til Udført, når du genallokerer serviceartiklerne i serviceordren.

 8. Gentag disse trin for hver serviceopgave, du vil genallokere.

Tip

Se også