Hvis du får brug for at annullere allokeringen af ressourcer, f.eks. teknikere, til serviceopgaver uden at genallokere opgaverne direkte, kan du gøre det.

Sådan annulleres allokeringer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Ordreoversigt og derefter vælge det relaterede link.

  2. Find den relevante serviceordre. Vælg Ressourceallokeringer i gruppen Skabelon under fanen Naviger. Vinduet Ressourceallokeringer åbnes.

  3. Marker allokeringsposten med den serviceopgave, du vil annullere allokeringen for.

  4. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Annuller allokering.

  5. Der vises en dialogboks. Vælg den relevante årsagskode i feltet Årsagskode.

  6. Vælg knappen Ja for at bekræfte annulleringen.

    Indstillingen Genallokering nødvendig i feltet Status markeres automatisk. Hvis reparationsstatus for serviceartiklen i posten er Oprettet, ændres reparationsstatus automatisk til Henvist, dvs. at der ikke er påbegyndt nogen reparation. Hvis reparationsstatus er I arbejde, ændres den til Delvist repareret, dvs. at en del af reparationen er udført.

Gentag disse trin for hver serviceopgave, som du vil annullere allokering for.

Tip

Se også