Ud over specifikke diagrammer som f.eks i vinduet Finansydeevne, som du ikke kan oprette fra grunden, viser Microsoft Dynamics NAV det fleksible vindue Konfiguration af generisk diagram, hvor du kan kombinere enhver tabel eller forespørgselsdata med flere diagramegenskaber, så du kan oprette et ubegrænset antal generiske diagrammer for enhver bruger.

Du kan føje generiske diagrammer til faktabokse og rollecentre, og du kan få vist ethvert listeområde som et standarddiagram eller som dit tilpassede diagram ved at vælge Vis som diagram. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tilføjes diagrammer til rollecentre og listesteder.

Oprette et generisk diagram

 1. I feltet Søg skal du angive Generiske diagrammer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Der åbnes et tomt diagramkort.

 3. På oversigtspanelet Generelt skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Id

  Indtast en værdi, der identificerer diagrammet. Brug systematiske værdier i id'et, så du nemt kan identificere diagrammet, f.eks nummeret på kildetabellen.

  Vigtigt
  Brug ikke specialtegn i feltet Id.

  Titel

  Indtast en kort beskrivende titel til diagrammet.

 4. På oversigtspanelet Datakilde skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Kildetype

  Vælg, hvilken type dataobjekt, tabel eller forespørgsel diagrammet skal baseres på.

  Kilde-id

  Vælg det kildeobjekt, som diagrammet er baseret på.

  Filtre

  Angiv et eller flere filtre, hvis du vil afgrænse de værdier i det markerede objekt, som diagrammet baseres på.

 5. På oversigtspanelet Mål (y-akse) kan du for op til seks felter angive, hvordan værdier lægges sammen og vises på y-aksen i diagrammet. Du skal vælge værdier for mindst én række. Udfyld felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Datakolonne

  Angiv, hvilket felt eller felter i kildeobjektet værdierne på y-aksen er baseret på.

  Summering

  Angiv, hvordan dataene på y-aksen akkumuleres, f.eks ved summen eller de maksimale værdier.

  Graftype

  Angiv, hvordan dataene vises grafisk i diagrammet, f.eks. som kolonne-, linje- eller cirkeldiagramvisning.

  Titel

  Angiv den titeltekst, der er vist ud for y-aksen.

  Værdien i feltet Datakolonne er angivet som standard, men du kan overskrive den.

 6. På oversigtspanelet Dimensioner (X- og Z-aksen) skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  X-akse

  Angiv, hvilket felt i kildeobjektet værdierne på x-aksen er baseret på.

  X-aksetitel

  Angiv en alternativ tekst, der skal vises under x-aksen i diagrammet. Titelteksten til det felt, du vælger i feltet X-akse, indsættes som standard.

  Vis x-aksetitel

  Angiv, hvis titlen, standard eller alternativ vises i diagrammet.

  Z-akse

  Angiv, hvilket felt i kildeobjektet værdierne på z-aksen er baseret på.

  Tredimensionale diagrammer er kun tilgængelige for et mål. Dette felt er derfor ikke tilgængeligt, hvis du har markeret mere end ét mål i oversigtspanelet Mål (y-akse).

 7. På oversigtspanelet Diagrambeskrivelse skal du angive en beskrivelse af diagrammet i feltet Beskrivelse. Du kan bruge op til 500 tegn. Beskrivelsen vises i diagrammet for at give brugerdokumentation for diagrammet.

Oversigtspanelet Eksempel på diagramtype viser et eksempel på det færdige diagram, efterhånden som du udfylder felterne i vinduet Konfiguration af generisk diagram.

Vigtigt
Eksemplet er baseret på tilfældige data. Det er kun beregnet til at give et eksempel på diagramtype.

Når du er tilfreds med diagrammet, kan du føje det til et listeområde, en faktaboks og rollecenteret. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tilføjes diagrammer til rollecentre og listesteder.

Redigere et generisk diagram

 1. I vinduet Generiske diagrammer vælges de diagrammer, der skal redigeres. Under fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Rediger.

 2. Rediger felterne, som beskrevet i trin 3 til 7 under "Sådan oprettes et diagram".

Kopiere et generisk diagram

 1. I vinduet Generiske diagrammer skal du vælge det diagram, du vil kopiere, for at oprette et nyt diagram. Du kan også åbne vinduet Konfiguration af generisk diagram med det diagram, du vil kopiere.

 2. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Kopiér diagram.

 3. I vinduet Kopier diagram skal du angive diagram-id og navn på det nye diagram, du vil oprette ud fra det kopierede diagram.

 4. Vælg knappen OK. Det nye diagram oprettes og føjes til listen i vinduet Generiske diagrammer.

Tip

Se også