Når du har oprettet serviceordrer eller tilbud, kan du gøre brug af ressourcedisponering til at allokere ressourcer, f.eks. teknikere, til at udføre serviceopgaverne i ordrerne eller tilbuddene.

Allokere ressourcer vha. ressourcedisponering

 1. I feltet Søg skal du indtaste Ordreoversigt og derefter vælge det relaterede link.

 2. Find den relevante serviceordre.

 3. Vælg Ressourceallokeringer i gruppen Skabelon under fanen Naviger.

 4. Markér posten med den serviceopgave, du vil allokere en ressource til.

 5. Under fanen Naviger i gruppen Skabelon skal du vælge Ressourcetilgængelighed.

 6. I vinduet Ressourcedisponering (service) under fanen Handlinger i gruppen Generelt skal du vælge Vis matrix.

 7. Vælg en ressource, du vil allokere. Du kan basere valget på, om ressourcen er klar til opgaven, om den er placeret i kundezonen, og/eller om ressourcen foretrækkes af kunden.

 8. Vælg en dato, hvor ressourcen har nok ledige timer til opgaven, og som er tæt på serviceordrens svardato.

 9. Angiv det antal timer, du vil allokere ressourcen til serviceopgaver, i feltet Antal til allokering.

 10. Vælg Alloker i gruppen Funktioner under fanen Handlinger for at allokere den valgte ressourcegruppe på den valgte dato.

  Feltet Status indstilles automatisk til Aktiv.

Gentag disse trin for hver dato, du vil allokere ressourcen til serviceopgaven.

Bemærk
Der kan kun være aktive allokeringsposter med én ressource eller ressourcegruppe ad gangen.

Tip

Se også