Formålet med hjælpen til Microsoft Dynamics NAV er at give dig oplysninger, som du hurtigt og nemt har adgang til. Hjælpen består af forskellige typer oplysninger, der kan åbnes på nogle få forskellige måder, som beskrevet i følgende afsnit.

Hjælpeoplysningstyper

Forretningsproceshjælp

Hjælpen indeholder forretningsprocesemner, der udgør et stærkt fundament for de eksisterende oplysninger. Disse forretningsprocesemner indeholder oplysninger om følgende:

  • Kontekst for den proces, der beskrives.
  • Oversigtsoplysninger om processen.
  • Navigationslinks til de opgaver, der understøtter processen.

Formålet med forretningsprocesemner er at hjælpe dig med at opnå en forståelse af, hvordan processerne påvirker dit arbejde, samt de forskellige opgaver, som sådanne processer består af. Selvom disse emner ikke kan inkludere arbejdsmodellen for alle firmaer, forsøger de at illustrere de generelle koncepter for processerne samt bedste fremgangsmåder for Microsoft Dynamics NAV.

Derudover indeholder hjælpen gennemgangsemner. Disse består af komplette processer, der består af to eller flere opgaver. Ved at bruge Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd. giver gennemgangen dig mulighed for at lære de trin, der er involveret i processerne, at kende, før du udfører dem med dine egne data Programgennemgange viser trinnene fra start til slut for processer, f.eks. registrering af resultater af salgskampagner eller beregning af igangværende arbejder for en sag.

Du kan finde flere oplysninger i Gennemgang af forretningsprocesser.

Referencehjælp

Når du arbejder i Microsoft Dynamics NAV, kan du få vist en kontekstafhængig hjælp, der beskriver den del af Microsoft Dynamics NAV, som du arbejder i. F.eks.:

  • Vælg et felt, og tryk på F1 i Microsoft Dynamics NAV Windows-klient, hvis du vil have hjælp til at udfylde et felt. I Microsoft Dynamics NAV-webklient skal du vælge feltet og derefter vælge det værktøjstip, der vises.
  • Vælg knappen Hjælp i vinduet for at få vist en beskrivelse af den aktuelle side eller det aktuelle vindue.

Nogle gange beskriver den kontekstafhængige hjælp den databasetabel, der indeholder de data, som vises i vinduet. De data, som du angiver i Microsoft Dynamics NAV, gemmes i tabeller. Oplysningerne i en enkelt tabel, kan vises i flere vinduer. Hvis der ikke er nogen hjælp til det aktive vindue eller den aktuelle side, vises hjælpen til den underliggende tabel.

Du kan også få adgang til Hjælp ved at bruge Søg på Microsoft Dynamics NAV Hjælp-webstedet.

Opgavehjælp

Hjælp indeholder følgende typer emner, som kan hjælpe dig med dine almindelige opgaver:

  • Procedurehjælp, der giver dig en trinvis vejledning i udførelsen af en opgave, som f.eks. hvordan du bogfører en faktura, eller hvordan du opretter et debitorkort.
  • Koncepthjælp, der giver dig baggrundsoplysninger om et funktionsområde i Microsoft Dynamics NAV.

Du kan få adgang til koncept-, procedure- og forretningsproceshjælpen fra indholdsfortegnelsen og ved at bruge Søg. Du kan også finde mange af disse emner i afsnittet Se også i Hjælp-emner.

Få adgang til hjælp

Der er flere måder at få adgang til Hjælp-oplysninger i Microsoft Dynamics NAV.

F1-nøgle og kontekstspecifik Hjælp

Når du trykker på tasten F1 i Microsoft Dynamics NAV Windows-klient, får du vist den Hjælp, der vedrører det sted, hvor markøren er placeret. Hvis markøren i tabellen Debitor f.eks. står i feltet Navn, får du vist oplysninger om det bestemte felt og dets relationer til tabellen. Ligeledes kan du vælge et felt og blive ført til oplysninger om dette felt i Microsoft Dynamics NAV-webklient. I rollecentre og andre vinduer Microsoft Dynamics NAV kan du vælge knappen Hjælp.

Hjælpemenu

Du kan finde de forskellige muligheder for hjælp i menuen Program.

Menuen Hjælp indeholder følgende indstillinger.

Hjælp-indstilling Beskrivelse

Microsoft Dynamics NAV Hjælp

Åbner et emne med relation til det vindue eller den side, du arbejder i.

Sidenoter

Åbner en OneNote-side, der er blevet delt på tværs af en virksomhed.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan konfigureres OneNote-integration for en gruppe brugere.

Om denne side

Giver oplysninger om alle felter og værdier, der findes i den tabel, som en tabel eller en rapport er baseret på.

Du kan finde flere oplysninger i How to: View All Table Fields for a Record.

Om Microsoft Dynamics NAV

Viser produktoplysninger, bl.a. versionsnummeret for Microsoft Dynamics NAV.

Du kan finde flere oplysninger i About.

Microsoft Dynamics NAV Hjælp-websted

Når du får adgang til Hjælp fra Microsoft Dynamics NAV Windows-klient eller Microsoft Dynamics NAV-webklient, åbnes Hjælp i en browser, som viser indholdet fra Microsoft Dynamics NAV Hjælp-serveren. Microsoft Dynamics NAV Hjælp Server er et websted med navigation på højt niveau i venstre rude og et søgefelt til at finde nøjagtigt det, du søger efter.

I hovedruden vises indholdet af hjælp-emnet.

Øverst på Microsoft Dynamics NAV-webstedet kan du vælge links, der giver adgang til Microsoft Dynamics NAV på Microsoft Developer Network (MSDN) og andre nyttige steder.

Se også