Et af de første trin i opsætningen af Outlook-synkronisering er at bestemme, hvilke Microsoft Dynamics NAV-enheder der skal knyttes til bestemte Outlook-elementer for at synkronisere data mellem de to programmer. I Microsoft Dynamics NAV består enheder af tabeller og felter. I Outlook kan du vælge mellem elementer, samlinger og egenskaber. Denne kobling af enheder finder sted i Microsoft Dynamics NAV og består af flere trin.

Du skal opsætte et hierarki af synkroniseringselementer ved hjælp af tre mulige synkroniseringsniveauer. I denne struktur kobles Microsoft Dynamics NAV-enheder med bestemte Outlook-elementer. De øverste synkroniseringsniveauer er overordnet de lavere niveauer. Niveauerne beskrives på følgende måde.

Enhedssynkroniseringsniveau Beskrivelse

Synkronisering på niveau 1 - vare

Angiv de meste generelle Microsoft Dynamics NAV-enheder, f.eks. overordnede tabeller ved indstilling af niveau-1-synkronisering. Disse generelle enheder angiver hvilke Microsoft Dynamics NAV-enheder i synkronisering på niveau 2, der logisk relaterer til dem, og de medtages og kobles direkte til de valgte Outlook-elementer.

Synkronisering på niveau 2 - indsamling

Definerer en eller flere samlinger af Microsoft Dynamics NAV-poster, der logisk hører til en bestemt Microsoft Dynamics NAV-enhed defineret på synkroniseringsniveau 1. Microsoft Dynamics NAV-enheder på synkroniseringsniveau 2 skal altid knyttes til enten den pågældende Outlook-egenskab eller -samling. Det er ikke muligt at angive niveau 2 alene.

Synkronisering på niveau 3 - egenskab

Indeholder Microsoft Dynamics NAV-enheder, der er del af Microsoft Dynamics NAV-enheden på synkroniseringsniveau 1 og 2. Felter i Microsoft Dynamics NAV-enheder på synkroniseringsniveau 3 skal altid knyttes til det tilsvarende element i Outlook-samlingen.

I følgende tabel beskrives en serie af opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres.

Hvis du vilSe

Angive, hvilke Outlook-elementer der skal synkroniseres på niveau 1.

Sådan konfigureres synkronisering af enheder i Outlook

Angive den overordnede tabel, som er det første Microsoft Dynamics NAV-element, du skal vælge til opdatering med et Outlook-element.

Sådan angives en overordnet tabel

Bruge filtre til at definere de specifikke poster i Microsoft Dynamics NAV-tabellen, som som skal være del af synkroniseringen.

Sådan angives tabelfiltre

Se også