Angiver en tidsperiode, der definerer varens tilbagevendende planlægningshorisont, når du bruger Fast genbestil.antal eller det maksimale antal genbestillingsmetoder.

Flere oplysninger

Tidsintervallet definerer frekvens for kontrol, hvis planlagt beholdning når eller går under genbestillingspunkt. Planlægningssystemet bruger intervallet på følgende måder:

  • Til at gruppere krav, der forfalder i intervallet.
  • Til at genplanlægge en genbestillingsordre, der forfalder i intervallet for at opfylde et krav.
  • Til at bestemme, hvornår genbestillingspunktet er krydset.

Hvis du lader feltet være tomt, grupperes behov med samme dato sammen.

Bemærk
Feltet er ikke tilgængelig, hvis du vælger genbestillingsmetoden ordre eller Lot-for-lot Hvert behov, håndteres derefter separat, selvom andre krav deler den samme dato.

Den værdi, du angiver i feltet Interval skal være en datoformel, og en dag (1D) er den korteste tilladte periode. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives datoer og klokkeslæt.

Bemærk
I alle formlens datafelter indgår en dag automatisk til at dække i dag som den dag, hvor perioden starter. Tilsvarende, hvis du f.eks. indtaster 1U, så er perioden faktisk otte dage, fordi i dag er inkluderet. Du skal indtaste 6D eller 1U-1D for at angive en periode på 7 dage (en rigtig uge), der medtager periodens startdato.

Tip

Se også