Åbn vinduet Varedisponering pr. styklisteniveau.

Angiver tilgængelighedstallene for styklistevarer, der angiver, hvor mange enheder af en overordnet var, du kan fremstille, baseret på tilgængeligheden af underordnede varer på underliggende linjer. Enhver vare, der har en styklistestruktur, som en montage- eller produktionsstykliste, vises vinduet som en linje, der kan skjules. Du kan udvide denne linje for at få vist de underliggende komponenter og halvfabrikata på lavere niveau med deres egne styklister.

Du kan bruge vinduet til at finde ud af, om du kan opfylde en salgsordre for en vare på en bestemt dato ved at kigge på den aktuelle tilgængelighed og de mængder, der kan leveres med dens komponenter. Du kan også bruge vinduet til at identificere flaskehalse i relaterede styklister.

På hver linje i vinduet for både overordnede og underordnede varer angiver følgende nøglefelter tilgængelighedstallene. Du kan bruge disse tal til love, hvor mange enheder af en overordnet vare, kan du levere, hvis du starter den relaterede montage- eller produktionsproces.

Felt Beskrivelse

Kan blive topvare

Viser, hvor mange enheder af topvaren, du kan fremstille.

Feltet angiver, hvor mange enheder af styklistevaren på øverste linje, du kan samle eller fremstille. Værdien er baseret på tilgængeligheden af varen på linjen.

Kan blive overordnet

Viser, hvor mange enheder af halvfabrikata af topvaren, du kan fremstille.

Feltet angiver, hvor mange umiddelbart overordnede enheder, du kan samle eller fremstille. Værdien er baseret på tilgængeligheden af varen på linjen.

Vinduet Varedisponering pr. styklisteniveau viser oplysninger for den vare på kortet eller bilagslinjen, som vinduet åbnes for. Elementet vises altid på den øverste linje. Du kan få vist oplysninger for andre varer eller for alle varer ved at ændre værdien i feltet Varefilter. Du kan også vælge en linje i vinduet, vælge Vis tilgængelighed ved, og derefter vælge Styklisteniveau for at åbne vinduet Varedisponering pr. styklisteniveau for den pågældende vare.

Bemærk
Som standard viser tilgængelighedstallene på linjerne den samlede tilgængelighed af alle varer under topvaren. Disse tal vises i feltet Disponibelt antal, og fokuserer på topvare. Oplysninger om, hvor mange halvfabrikata, du kan fremstille kan dog blive skævt. Hvis du ønsker at få en angivelse af, hvor mange af de viste halvfabrikata, du kan fremstille, skal du rydde feltet Vis samlet disponering og derefter se tallet i feltet Kan blive overordnet. Du kan finde flere oplysninger i feltet Vis samlet disponering.

Feltet Flaskehals angiver, hvilken vare i styklistestrukturen, der begrænser dig i at fremstille en større mængde end den mængde, der vises i feltet Kan blive topvare. For eksempel kan flaskehalsvaren være en købt komponent med en forventet modtagelsesdato, der er for sen til, at der kan oprettes supplerende enheder af topvaren efter datoen i feltet Behovsdato.

Du kan bruge vinduet Varedisponering pr. styklisteniveau til at løfte interne eller eksterne leveringsdatoer, og du kan bruge den med funktionen Første mulige afsendelsesdato. Du kan finde flere oplysninger i Om beregning af leveringstid.

Tip

Se også