Åbn vinduet Varegebyrtildeling (køb).

Opretter en tilknytning mellem varegebyrer og lagerbeholdning ved at tildele varegebyrer til varer.

Vinduet består af en gruppe med en række tildelingslinjer og en gruppe, hvor du kan se status for varegebyrtildelingen.

Hvis du har åbnet vinduet fra et dokument, som indeholder varelinjer, kopieres de pågældende linjer til vinduet Varegebyrtildeling.

Du kan også tilføje linjer vha. kørslerne, der vises under Handlinger, Funktion.

Der tildeles kun varegebyrer til de linjer, hvor du har indtastet et nummer i feltet Antal, der skal tildeles.

Tip

Se også