Åbn vinduet Værdireguleringskladde.

Beskriver lagerværdien af varer, som du kan ændre, f.eks når du har foretaget en lageropgørelse.

Programmet understøtter værdiregulering baseret på faktiske kostpriser. For varer, der benytter kostmetoden Standard, vil reguleringen imidlertid også blive foretaget på basis af forventede kostpriser.

I reguleringskladden kan du se den eksisterende værdi på en vare og tildele den en ny værdi.

Tip

Se også