Når du overfører moms til afregningskontoen, betyder det, at købsmomskontoen krediteres og salgsmomskontoen debiteres de beløb, der er beregnet for momsafregningsperioden. Nettobeløbet krediteres momsafregningskontoen eller debiteres, hvis købsmomsbeløbet er større. Du kan bogføre afregningen med det samme eller udskrive en kontrolrapport først.

Overføre momsbeløb til afregningskontoen

  1. I feltet Søg skal du indtaste Momsangivelser og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Momsangivelse på fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Afregn moms.

  3. På oversigtspanelet Momsbogføringsopsætning kan du angive koder i felterne Momsvirksomhedsbogf.gruppe og Momsproduktbogf.gruppe for at vælge de poster, der skal behandles. Hvis du ikke angiver nogen koder, medtages poster med alle forretningsgruppekoder og produktgruppekoder.

  4. Angiv betingelserne for kørslen i oversigtspanelet Indstillinger. For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

  5. Vælg knappen Udskriv for at starte kørslen.

Hvis du udskriver en kontrolrapport, før du godkender bogføringen, skal du udføre kørslen igen og markere feltet Bogfør for at udføre kørslen igen.

Vigtigt
Hvis du beregner moms i forbindelse med samhandel med EU, skal du også forberede en VIES-deklaration til skattemyndighederne.

Tip

Se også