Når du har defineret en momsangivelse, skal du udskrive den.

Sådan udskrives momsangivelser

  1. I feltet Søg skal du indtaste Momsangivelse og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Momsangivelse under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Udskriv.

  3. På oversigtspanelet Indstillinger skal du angive et datointerval for at begrænse den periode, der er omfattet af angivelsen. Vælg de relevante felter. For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

  4. Angiv et datointerval for at begrænse den periode, der dækkes af angivelsen, i feltet Datofilter i oversigtspanelet Momsangivelseslinje.

Tip

Se også