Når du har defineret en momsangivelse, kan du få vist den på skærmen.

Sådan får du vist momsangivelser

  1. I feltet Søg skal du indtaste Momsangivelse og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Momsangivelse på fanen Naviger i gruppen Momsangivelse skal du vælge Eksempel.

  3. Opret et datofilter for at begrænse angivelsen til en konkret periode. For yderligere oplysninger om, hvordan du tilpasser siden til at vise datofilter se Sådan angives filtre.

  4. Du kan vælge forskellige indstillinger for at angive den type momsposter, der skal medtages i angivelsen.

  5. På de linjer, hvor der står Momspostsammentælling i feltet Type, kan du få vist en oversigt over momsposter ved at vælge beløbet i feltet Kolonnebeløb.

Tip

Se også