Du bruger en funktion til at kopiere standardkladdelinjer til kladden, når du har brug for at udfylde en kladde med linjer, som du har gemt som en standardkladde.

Før du kan bruge funktionen Hent standardkladder, der er beskrevet i denne fremgangsmåde, skal du oprette en eller flere standardkladder. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gemmes standardkladder.

Bemærk
Følgende procedure beskriver varekladden, men oplysningerne gælder også for finanskladden.

Sådan hentes en standardkladde

 1. I feltet Søg skal du indtaste Varekladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Hent standardkladder.

  Vinduet Standardvarekladder åbner med koder og beskrivelser for alle eksisterende standardvarekladder.

 3. Vælg Vis kladde i gruppen Standard under fanen Naviger, hvis du vil gennemse en standardvarekladde, inden du vælger den til genbrug.

  De ændringer, du foretager i en standardvarekladde implementeres straks. De vil være der, næste gang du åbner eller genbruger standardvarekladden. Den pågældende standardvarekladde vil indeholde ændringerne, næste gang du åbner eller genbruger den. Ændringerne skal derfor være vigtige nok til, at de skal gælde generelt. Hvis det ikke er tilfældet, kan du foretage ændringerne i varekladden, efter at linjerne i standardvarekladden er indsat. Se trin 4 herunder.

 4. Vælg den standardvarekladden i vinduet Standardvarekladder, som du vil genbruge, og vælg OK for at fuldføre funktionen Hent standardkladder.

  Varekladden udfyldes nu med de linjer, der er gemt i standardvarekladden. Hvis varekladden allerede indeholdt kladdelinjer, placeres de indsatte linjer under de eksisterende kladdelinjer.

  Normalt, dvs. hvis du ikke markerede feltet Gem pris i kørslen Gem som standardvarekladde, indsættes varens aktuelle værdi automatisk i feltet Pris fra standardkladden. Værdien kopieres fra feltet Kostpris på varekortet.

  Bemærk
  Hvis du markerede feltet Gem pris eller Gem antal, skal du kontrollere, at de indsatte værdier er korrekt for denne lagerregulering, inden du bogfører varekladden.

 5. Hvis indsatte varekladdelinjer indeholder gemte kostpriser, som du ikke vil bogføre, kan du hurtigt ændre dem til varernes aktuelle værdi:

  1. Vælg de varekladdelinjer, du vil tilpasse.
  2. Under fanen Naviger i gruppen Linje skal du vælge Genberegn pris. Derved opdateres feltet Pris med varens aktuelle pris.
 6. Bogfør varekladden.

Tip

Se også