En af de største fordele ved funktionen til synkronisering mellem Outlook og Microsoft Dynamics NAV er muligheden for at løse konflikter mellem elementer i Outlook og Microsoft Dynamics NAV.

Der skal være valgt indstillinger til løsning af konflikter, før du starter synkroniseringen. Ellers er du nødt til at vælge, hvordan du vil løse en konflikt manuelt.

Når synkroniseringsprocessen er udført, skifter farven på knappen Fejlfinding på værktøjslinjen Microsoft Dynamics NAV-synkronisering afhængigt af synkroniseringsresultatet. Der findes tre forskellige synkroniseringsstatusser:

Sådan løses en synkroniseringskonflikt

  1. Vælg knappen Fejlfinding på fanen Tilføjelsesprogrammer på Microsoft Dynamics NAV-synkroniseringsværktøjslinjen i Outlook. Vinduet Fejlfinding åbnes.

  2. Marker den konflikt, du vil løse, på fanen Konflikter.

  3. Vælg, hvordan du vil løse konflikten. Hvis du vil overskrive ændringerne i Microsoft Dynamics NAV med data fra Outlook, skal du vælge Erstat alle Outlook-elementer. Hvis du vil overskrive ændringerne i Outlook med Microsoft Dynamics NAV-data, skal du vælge Overskriv alle Microsoft Dynamics NAV-recorder. Hvis du vil slette konfliktposter, skal du vælge Slet alle.

Når du har løst konflikten, fjernes posten fra oversigten over konflikter.

Bemærk
Vinduet Fejlfinding indeholder ikke kun oplysninger om synkroniseringskonflikter, men også synkroniseringsfejl. Hvis der stadig vises fejl i vinduet, når du har løst alle konflikter, skal du se den tilhørende tekniske vejledning eller kontakte systemadministratoren for at få rettet fejlene.

Tip

Se også