I alle kladder, der er baseret på finanskladden, kan feltet Bilagsnr. redigeres, så du kan angive forskellige bilagsnumre til forskellige kladdelinjer eller det samme bilagsnummer til relaterede kladdelinjer.

Hvis feltet Nummerserie i kladdenavnet er udfyldt, kræver bogføringsfunktionen i finanskladder, at bilagsnummeret på individuelle eller grupperede kladdelinjer er i rækkefølge. Hvis du vil sikre dig, at du ikke får bogføringsfejl pga. bilagets nummerrækkefølge, kan du bruge funktionen Omnummerer bilagsnumre, før du bogfører kladden. Hvis relaterede kladdelinjer er grupperet efter bilagsnummer, før du har brugt funktionen, forbliver de grupperet men kan være tildelt et andet bilagsnummer.

Denne funktion fungerer også i filtrerede visninger.

Ved enhver omnummerering af bilagsnumre respekteres relaterede udligninger, f.eks. en betalingsudligning, der er foretaget fra bilaget på kladdelinjen til en kreditorkonto.

Bemærk
Følgende procedure er baseret på vinduet Finanskladde men gælder for alle andre kladder, der er baseret på finanskladden, f.eks. vinduet Udbetalingskladde.

Sådan omnummereres bilagsnumre

  1. I feltet Søg skal du skrive Finanskladder og derefter vælge det relaterede link.

  2. Når du er klar til at bogføre kladden, skal du vælge Omnummerer bilagsnumre i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

Værdier i feltet Bilagsnr. ændres, hvor det kræves, så bilagsnummeret på individuelle eller grupperede journallinjer er i rækkefølge. Når bilag omnummereres, kan du fortsætte med at bogføre kladden.

Tip

Se også