En typisk planlægningsaktivitet er at ændre eller tilføje planlægningskladdelinjer for at ændre de foreslåede forsyningsordrer, før du registrerer dem ved at køre funktionen Aktionsmeddelelse. Et alternativ til at gøre dette i planlægningskladden er at bruge en grafisk visning. Du kan finde flere oplysninger i Varedisponering pr. tidslinje.

I vinduet Varedisponering pr. tidslinje kan du ændre visse forsyningsordrer og forslag ved at trække elementer på x-aksen for at ændre antallet eller trække elementer på y-aksen for at ændre forfaldsdato.

I vinduet Varedisponering pr. tidslinje og vinduet Planlægningskladde kan du foretage følgende ændringer:

For flere oplysninger om de planlægningslinjetyper, der vises, se feltet Beskrivelse på oversigtspanelet Begivenhedsændringer.

Når du vælger Gem ændringer i vinduet Varedisponering pr. tidslinje kopieres de ændringer, du har foretaget, til planlægnings- eller indkøbskladden. Du kan nu implementere dem ved hjælp af funktionen Udfør aktionsmedl. - plan..

Følgende procedure viser, hvordan du ændrer forsyningsforslag ved at trække og slippe. Som et alternativ kan du ændre feltet Forfaldsdato og feltet Antal i oversigtspanelet Begivenhedsændringer og straks se ændringerne grafisk i oversigtspanelet Tidslinje i vinduet Planlægningskladde.

Sådan ændres foreslåede forsyningsordrer i den grafiske visning

 1. I feltet Søg skal du indtaste Varedisponering pr. tidslinje og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vinduet Varedisponering pr. tidslinje åbnes med varenummer, lokation og variant af varen på den valgte planlægningslinje, udfyldt på forhånd i oversigtspanelet Indstillinger. Oversigtspanelet Tidslinje viser en grafisk repræsentation af varens planlagte beholdning, herunder planlægningsforslag.

 3. Kontrollér, at feltet Medtag planlægningsforslag er markeret.

 4. Find den foreslåede forsyningsordre, du vil ændre. Du kan identificere de redigerbare elementer ved den grønne cirkel og diskikonet. Du kan finde flere oplysninger om de forskellige symboler i Varedisponering pr. tidslinje.

 5. Placer markøren over den grønne cirkel, indtil den forstørres, og markøren ændres til Flyt figur (fire pile).

 6. Tryk og hold museknappen nede, mens du trækker markøren op eller ned for at ændre mængden. Tryk og hold museknappen nede, mens du trækker markøren mod venstre eller højre for at ændre forfaldsdatoen.

 7. Ud over at flytte elementer med træk og slip, kan du ændre planlægningsforslag ved hjælp af et antal højreklikfunktioner. Højreklik på den grønne cirkel for et foreslået forsyningselement, og vælg én af følgende funktioner

  Funktion Beskrivelse

  Opret ny forsyning

  Opretter et nyt elementpunkt, hvor du højreklikker. Punktet repræsenterer en ny foreslået forsyningsordre. Det bliver til en ny linje i planlægningskladden, når du vælger Gem ændringer.

  Bemærk
  Hvis feltet Lokationsfilter eller feltet Variantfilter i oversigtspanelet Indstillinger er tomme eller har mere end én filterværdi, oprettes den nye forsyning og gemmes senere til planlægnings- eller indkøbskladden med følgende koder:

  • Hvis filterfeltet er tomt, oprettes den nye levering uden en lokation eller variantkode.
  • Hvis der er defineret mere end én filterværdi, oprettes den nye levering for den første filterværdi i henhold til sorteringsmetoden.
  Hvis du ønsker en anden variant eller lokationskode, skal du manuelt ændre den på den nye planlægningslinje.

  Juster forsyning automatisk

  Optimerer en ny forsyning, du har oprettet i diagrammet, ved at sørge for, at den resulterer i nul lager inden næste forsyning.

  Slet forsyning

  Sletter elementet i oversigtspanelet Tidslinje og sletter planlægningslinjen, når du vælger Gem ændringer. Ikonet ændres til en disk med et rødt kryds, når forsyningen er blevet slettet.

  Bemærk
  Du kan kun slette en forsyning af aktionsmeddelelsestypen Ny. Når du vælger Gem ændringer, skal du manuelt slette den pågældende planlægningslinje i planlægnings- eller indkøbskladden.

 8. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt skal du vælge Genindlæs, hvis du vil nulstille alle ændringer, du har foretaget, efter at du sidst åbnede vinduet Varedisponering pr. tidslinje eller valgte Genindlæs.

 9. Når elementerne er placeret der, hvor du ønsker dem i diagrammet, skal du vælge Gem ændringer for at kopiere ændrede mængder og datoændringer til de planlægnings- eller rekvisitionslinjer, der repræsenterer de grafiske elementer.

Hvis du vil implementere ændringerne af forsyningsplanen, skal du følge de aktionsmeddelelser, der er resultatet, fra planlægnings- eller indkøbskladde. Du kan finde flere oplysninger i Udfør aktionsmedl. - plan.

Tip

Se også