Foruden generiske diagrammer, kan du oprette og administrere fra vinduet Generiske diagrammer, Microsoft Dynamics NAV omfatter flere specifikke diagrammer, som du ikke kan oprette fra bunden, men som du kan redigere i varierende grader.

Nogle specifikke diagrammer, f.eks Efterfølgende salgsordrer, indeholder kun indstillinger til at ændre visningen af de foruddefinerede kildedata i diagrammet.

I mere avancerede specifikke diagrammer, f.eks. Finansydeevne, kan du redigere eksisterende diagrammer eller oprette nye varianter ved at kombinere kontoskemakolonner og -rækker på flere måder, så der fremkommer et stort antal forskellige finansielle ydeevneindikatorer.

Nedenstående fremgangsmåde er baseret på vinduet Finansydeevne i rollecenteret, men det gælder f.eks. også for diagrammet Salgsresultater.

Sådan redigeres et specifikt diagram

 1. Åbn det rollecenter, der viser det diagram, du vil ændre.

 2. Vælg Vælg diagram.

 3. I vinduet Kontoskemadiagramliste skal du vælge Ny for at oprette et nyt finansdiagram på grundlag af kontoskemaværdier. Du kan også vælge et eksisterende diagram, og vælge Rediger for at ændre opsætningen af diagrammet.

 4. I vinduet Konfiguration af kontoskemadiagram i oversigtspanelet Datakilde skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Navn

  Angiv navnet på diagrammet.

  Kontoskemanavn

  Vælge det kontoskema, du vil basere diagrammet på.

  Kolonneformatnavn

  Vælg kolonneformatnavnet i det kontoskema, du valgte i feltet Kontoskemanavn.

  Basér x-akse på

  Vælg, om værdierne for x-aksen i diagrammet er baseret på linjer i kontoskema, kolonner i kontoskema eller lægges sammen i perioder. Du kan finde flere oplysninger i Basér x-akse på.

  Startdato

  Angiv den første dato, hvor kontoskemaværdier er inkluderet i diagrammet.

  Slutdato

  Angiv den sidste dato, hvor kontoskemaværdier er inkluderet i diagrammet.

  Periodelængde

  Angiv længden af perioderne i diagrammet.

  Du kan også ændre perioden ved at vælge knappen Periodelængde på selve diagrammet og at vælge mellem fem periodelængder.

  Antal perioder

  Angive, hvor mange perioder skal vises i diagrammet.

  Du kan kun redigere dette felt, hvis du har valgt Periode i feltet Basér x-akse på.

 5. I oversigtpanelet Foranstaltninger (y-aksen) skal du vælge Rediger for at vælge fra listen over tilgængelige kontoskemakolonner, -linjer eller en kombination af begge.

  Hvis du har valgt Kontoskemalinje i feltet Basér x-akse på, så viser vinduet Konfigurationslinje for kontoskemadiagram kontoskemakolonner, du kan vælge fra.

  Hvis du har valgt Kontoskemakolonne i feltet Basér x-akse på, så viser vinduet Konfigurationslinje for kontoskemadiagram kontoskemalinjer, du kan vælge fra.

  Bemærk
  Der kan højst vælges seks foranstaltninger som kolonne værdier i feltet Diagramtype.

  Hvis du har valgt Periode i feltet Basér x-akse på, så viser vinduet Kontoskemadiagrammatrix kombinationer af kontoskemakolonner og -linjer, du kan vælge fra. I denne visning repræsenterer hver målpunkt én celle i vinduet Kontoskemadiagrammatrix.

  Bemærk
  Der kan højst vælges seks målpunkter som kolonne værdier i seks celler.

 6. Vælg det relevante felt eller en celle, hvis du vil vælge en foranstaltning, og vælg derefter det grafiske format, som kontoskemaværdi vises i. Du kan også vælge Marker alt.

  Bemærk
  Du kan ikke markere mere end seks målpunkter ad gangen.

 7. Vælg <BLANK> i feltet eller celle for at fravælge et målpunkt. Du kan også vælge Fravælg alle.

 8. Vælg knappen OK for at gå tilbage til vinduet Konfiguration af kontoskemadiagram.

 9. I oversigtpanelet Dimensioner (X-aksen) skal du vælge Rediger for at vælge fra listen over tilgængelige kontoskemakolonner, -linjer eller en kombination af begge.

  Bemærk
  Oversigtspanelet Dimensioner (x-aksen) vises ikke, hvis du har valgt Periode i feltet Basér x-akse på i oversigtspanelet Datakilde.

  Hvis du har valgt Kontoskemalinje i feltet Basér x-akse på, så viser vinduet Konfigurationslinje for kontoskemadiagram kontoskemalinjer, du kan vælge fra.

  Bemærk
  Den maksimale værdi på seks dimensioner er automatisk valgt.

  Hvis du har valgt Kontoskemakolonne i feltet Basér x-akse på, så viser vinduet Konfigurationslinje for kontoskemadiagram kontoskemakolonner, du kan vælge fra.

  Bemærk
  Navnet på diagramdimensionen kopieres fra den valgte kontoskemalinje eller kolonnenavn. Hvis du vil forbedre læsbarheden i diagrammet, kan du omdøbe dimensionsnavnet i vinduet Konfiguration af kontoskemadiagram.

 10. Marker afkrydsningsfeltet ved de linjer, du vil medtage som dimensioner på x-aksen i diagrammet. Du kan også vælge Vælg alle.

  Bemærk
  Du kan ikke markere mere end seks dimensioner ad gangen.

  Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved de linjer, du ikke vil medtage som dimensioner på x-aksen i diagrammet. Du kan også vælge Vælg alle.

 11. Vælg knappen OK for at gå tilbage til vinduet Konfiguration af kontoskemadiagram.

  Tip
  Navnene på de valgte diagrammål og -dimensioner er arvet fra navnene på de pågældende kontoskemalinjer eller -kolonner. Hvis du vil forbedre læsbarheden i diagrammet, kan du ændre navnene i vinduet Konfiguration af kontoskemadiagram.

 12. Luk vinduet Konfiguration af kontoskemadiagram for at det på listen over finansforretningsdiagrammer, der kan føjes til rollecentre. Diagrammerne i vindue Kontoskemadiagramliste er specifikke for brugeren.

Tip

Se også