Når du opretter en ny sag, skal du først definere oplysninger om den sagsmetode for igangværende arbejde, der skal anvendes. I nogle tilfælde er den sagsmetode for igangværende arbejde, der er oprettet for dig, oprettet som standard.

Sådan definere en metode for igangværende arbejde for en sag

  1. I feltet Søg skal du indtaste Sager og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Yderligere oplysninger om oprettelse af en sag finder du under Sådan oprettes en sag.

  3. Vælg en metode for igangværende arbejde fra listen i feltet VIA -metode i oversigtspanelet Bogføring. Hvis der er defineret en standardmetode, kan du ikke vælge en anden indstilling.

  4. Vælg en bogføringsmetode for igangværende arbejde i feltet VIA-bogføring. Hvis der er en standard, kan du stadig vælge en anden bogføringsmetode, så længe der ikke allerede er nogen VIA- eller VIA-finansposter.

Tip

Se også