Hvis du sælger til en debitor i en valuta og modtager betaling i en anden, kan du stadig knytte fakturaen til betalingen.

Hvis du udligner en post (post 1) i en valuta med en post (post 2) i en anden valuta, anvendes bogføringsdatoen i post 1 til at finde relevante valutakurser til at konvertere beløb i post 2. De relevante valutakurser findes i vinduet Valutakurser.

Sådan udlignes debitorposter i andre valutaer med hinanden

  1. I feltet Søg skal du indtaste Salgskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den ønskede kladde, og udfyld den første tomme kladdelinje ved hjælp af en valutakode. Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje den.

  3. I menuen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Marker poster.

  4. Vælg linjen med den post, du vil udligne med posten i betalingskladden. Under fanen Naviger i gruppen Program skal du vælge Angiv udlignings-id og markere den post, du vil anvende.

  5. Vælg knappen OK for at gå tilbage til salgskladden.

  6. Bogfør salgskladden.

Vigtigt
Når du udligner poster i forskellige valutaer med hinanden, konverteres posterne til RV. Selvom valutakursen for to relevante valutaer er fast, f.eks. mellem USD og EUR, kan der være et lille restbeløb, når disse udenlandske valutabeløb konverteres til RV. Disse små restbeløb bogføres som gevinst og tab på den konto, der er angivet i feltet Realiseret gevinstkonto eller Realiseret tabskonto i vinduet Valutaer. Feltet Beløb (RV) tilpasses også på relevante kreditorposter.

Tip

Se også