Programmet skelner mellem tre typer kapacitet. Disse er arrangeret hierarkisk. Hvert niveau indeholder underordnede niveauer.

Det øverste niveau er arbejdscentergruppen.

Arbejdscentre er knyttet til arbejdscentergrupper. Hvert arbejdscenter kan tilhøre en arbejdscentergruppe.

Du kan knytte forskellige produktionsressourcer til hvert arbejdscenter. En produktionsressource kan muligvis kun tilhøre et arbejdscenter.

Planlagt kapacitet for arbejdscentre består af disponeringen i de tilsvarende produktionsressourcer og den supplerende planlagte disponering i arbejdscentret.

Den planlagte disponering i arbejdscentergruppen er derfor summen af alle tilsvarende produktionsressourcer og arbejdscentre.

Tilgængeligheden er lagret i kalenderposter.

Se også