Når produktionsordrer planlægges og oprettes som en del af Driftsplanlægning, kan produktionspersonalet fortsætte med finplanlægning af aktiviteter, trække de krævede materialer og udlagre færdigvarer. Hvis materialer skal konverteres til færdigvarer, skal der findes et fuldstændigt sæt af produktionsressourcer. Ansvaret for opsætningsarbejde ligger også hos produktionsafdelingen, og det beskrives som det første sæt opgaver i Etablerede produktionsressourcer herunder.

I følgende tabel beskrives en serie af opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres.

Hvis du vilSe

Konfigurere generelle regler og værdier for produktion og definere produktionsressourcer og deres kapacitet.

Konfigurere produktionsprocesser

Finplanlægge operationer i henhold til den tilgængelige kapacitet over tid for at tilpasse den med andre ordrer i en produktionsplan.

Planlægge produktionsaktiviteter

Trække produktionskomponenter til forbrug manuelt eller automatisk.

Sende materialer ud

Starte og afslutte sekventielle operationer for at udlagre færdigproducerede færdigvarer til opfyldelse af ordrer.

Udføre produktion