Åbn vinduet Arbejdscenterbelastning.

Viser en disponeringsoversigt for det aktuelle arbejdscenter. I oversigten kan du se kapaciteten, det allokerede antal, tilgængelighed efter ordre og belastningen i procent for dette arbejdscenter.

Kolonnen Periodestart til venstre viser datoer efter det valgte tidsinterval. Tidsintervallet kan ændres i feltet Vis efter.

Kolonnerne i vinduet indeholder følgende oplysninger:

Kolonne Beskrivelse

Kapacitet

Kapaciteten er den mængde arbejde, der kan udføres i en bestemt tidsperiode på arbejdscentret. Hvis du vil have vist kalenderposterne for arbejdscentret i en bestemt tidsperiode, skal du klikke på beløbet i kapacitetskolonnen.

Allokeret antal

Det allokerede antal er den kapacitetsmængde, der er nødvendig for at producere en ønsket afgang i et givent tidsrum. Klik på beløbet i den allokerede kolonne for at få vist posterne Prod.ordrekapacitetsbehov for dette arbejdscenter i en bestemt tidsperiode.

Rest efter ordre

Den tilgængelige kapacitet er den kapacitet på arbejdscentret, der ikke anvendes i planlægningen inden for en bestemt tidsperiode.

Belastning

Belastningen er summen af den nødvendige tid for alle planlagte og aktuelle ordrer, der skal udføres på arbejdscentret inden for en bestemt tidsperiode.

Vigtigt
Hvis du har indstillet periodelængden på Dag og har brug for at rulle langt frem eller tilbage, kan du gøre det hurtigere ved at angive et længere tidsinterval, f.eks. kvartal. Når du har fundet frem til den ønskede periode, kan du skifte tilbage til et kortere interval for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Tip

Se også