Åbn vinduet Underleverandørkladde.

I underleverandørkladden kan du:

Bemærk
Du kan kun få adgang til produktionsordrer med Frigivet som status fra en underleverandørkladde.

Tip

Se også