Åbn vinduet Godkendelsesanmodningsposter.

Viser detaljer om de poster, der er oprettet til de dokumenter, du har sendt til godkendelse. Du kan f.eks. se, hvem der har anmodet om, at dokumentet godkendes, hvornår det blev sendt, hvornår det skal godkendes osv.

Du kan få vist en kopi af dokumentet, hvis du klikker på Vis og derefter vælger Bilag.

Du kan også uddelegere godkendelsesposter med statusangivelsen Åben til den aktuelle godkenders afløser ved at markere dokumentet og derefter klikke på Uddeleger.

Du kan ikke redigere felterne i vinduet.

Bemærk
Godkendelsesadministratoren kan se godkendelsesposterne for alle dokumenter i dette vindue.

Tip

Se også