Åbn vinduet Rediger ompost.dimensioner.

Angiver, hvordan du vil overføre elementer fra en dimensionsværdi til en anden. Feltet Dimensionsværdikode indeholder den originale dimensionsværdi. Feltet Ny dimensionsværdikode indeholder den dimensionsværdi, elementerne overføres til.

Du kan også angive de oprindelige og nye dimensionsværdier i vinduet Vareomposteringskladde med en genvejsdimension. Du kan finde flere oplysninger i Dimension og Fremgangsmåde: Oprette genvejsdimensioner.

Tip

Se også