Åbn vinduet VIA-cockpit for job.

Viser en oversigt over igangværende arbejde. VIA-cockpit for job er den centrale lokation for at spore igangværende arbejde til alle dine projekter. Hver linje indeholder oplysninger om en sag, herunder beregnede og bogførte igangværende arbejder.

Vinduet består af to dele og understøtter let adgang til typiske opgaver og rutiner, som er nødvendige for at sikre, at overholdelsen af det igangværende arbejde holdes på sporet. I den øverste del af vinduet kan du markere enhver opgave på listen og udføre følgende handlinger.

Handling Beskrivelse

Beregn igangværende arbejde

Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Beregn igangværende arbejde. Resultaterne vises i afsnittet Igangv. arb. i alt for sag af vinduet.

Bogfør igangværende arbejde

Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Bogfør igangværende arbejde til finans. Igangværende arbejde i alt for sag bogføres i Finans.

Vis advarsler

Vælg Vis advarsler på fanen Startside for at se listen Advarsler om igangværende arbejde. Derfra kan du kan se advarslen, og foretag eventuelle justeringer, der er nødvendige, hvis feltet VIA-advarsler felt er angivet til Ja.

Poster

På fanen Analyser kan du gennemse VIA-posterne og VIA-finansregnskabet, hvis der findes nogen samt sagsposter, der er tilknyttet sagen.

I den nederste del af vinduet, kan du se oplysninger om igangværende arbejde er beregnet for en individuel sag og bruge de oplysninger, der er angivet der, til at analysere resultaterne.

Tip

Se også