Når du opretter en salgs- eller købslinje, der skal sendes som udgående IC-transaktion, angiver du en konto fra IC-kontoplanen, hvor beløbet som standard bogføres på partnerens regnskab. I vinduet Kontoplan kan du for de konti, som du ofte bruger på udgående IC-salgslinjer eller -købslinjer, angive en standardfinanskonto for en IC-partner. Du kan f.eks. angive de tilsvarende samlekonti fra IC-kontoplanen for samlekontiene i dit eget regnskab.

Bemærk
Gentag det følgende procedure for hver konto, som du ofte angiver i feltet Modkonto på en linje i en IC-kladde eller et IC-dokument.

Sådan oprettes standardfinanskonti for IC-partnere

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

  2. I feltet IC-stand.partners finanskt.nr. skal du angive den IC- finanskonto, som partneren bogfører til, når du bogfører til finanskontoen på linjen.

    Vigtigt
    Dette felt er tilgængeligt i vinduet Kontoplan vindue, men det vises ikke som standard. Du kan finde flere oplysninger ved at se Tilpasse Rollecenter og sider.

Bemærk
Når du angiver en finanskonto i feltet Modkonto på en IC-linje med IC-partner i feltet Kontotype, udfyldes feltet IC-partner finanskontonr. automatisk.

Tip

Se også