I dette emne vises et eksempel på, hvordan du definerer allokeringer ved hjælp af metoden til dynamisk fordeling. I dette eksempel skal du ændre dynamisk fordeling af omkostningerne for omkostningsstedet SALES til understøttelse af det nye omkostningsobjekt IT-UDSTYR. IT_UDSTYR-pakker har varenumre i området fra 8904-W til 8924-W. Du bruger salgstal for det foregående år til at beregne det andelen. Allokeringen bogføres til hjælpeomkostningstypen 9903.

Bemærk
I eksemplet bruges demonstrationsdataene i Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd..

Sådan defineres dynamiske fordelinger baseret på varer, der er solgt i det foregående år

 1. I feltet Søg skal du indtaste Omkostningsfordelinger og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Omkostningsfordeling under fanen Startsiden i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. I feltet Id skal du trykke på Enter eller indtaste et id.

 4. I feltet Niveau skal du skrive 1.

 5. Angiv de relevante datoer i felterne Gyldig fra og Gyldig til.

 6. Indtast SALG i feltet Omkostningsstedskode.

 7. I feltet Kredit til omkostningstype skal du angive omkostningstypen 9903.

 8. I feltet Målomkostningstype skal du angive omkostningstypen 9903.

 9. I feltet Målomkostningsemne skal du vælge Ny for at oprette et nyt omkostningsobjekt IT-UDSTYR og udfylde felter efter behov. Vælg IT-UDSTYR. Lad feltet Målomkostningssted være tomt.

 10. I feltet Fordelingsmåltypeskal du vælge Alle omkostninger for at definere, hvordan alle akkumulerede omkostninger allokeres.

 11. I feltet Grundlag skal du vælge fordelingsbasen Varer solgt (beløb).

 12. I feltet Nummerfilter skal du indtaste 8904-W..8924-W.

 13. I feltet Datofilterkode skal du indtaste Sidste år.

 14. På fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Beregn fordelingsnøgle for at beregne andelen.

  Vigtigt
  Microsoft Dynamics NAV bruger salgstal fra de foregående år til at beregne andelen af 1596,50 RV med 100 procent for IT-UDSTYR-pakkerne. Det betyder, at alle varer, der er solgt sidste år, tildeles omkostningsobjektet IT-UDSTYR.

Tip

Se også