Du kan frigive salgs- og købsordrer til næste behandlingstrin, før den bogføres. Når en ordre frigives, bliver den inkluderet i alle disponeringsberegninger fra den dato, varerne forventes modtaget.

Sådan frigives en ordre

  1. Åbn det dokument, der skal frigives.

  2. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Frigiv. Indholdet af feltet Status er nu ændret, så der står Åben.

Bemærk
Du kan foretage ændringer i en frigivet ordre ved at åbne den igen. Du kan dog kun ændre linjer, der allerede er behandlet af lagerstedet, ved at forøge antallet.

Tip

Se også