Hvis det er første gang, du bruger modulet Anlæg i Microsoft Dynamics NAV, skal du konfigurere finansmodulet, før du konfigurerer anlægsaktiver. Hvordan du gør dette afhænger af, om anlægsaktiverne er integreret med regnskabet.

Følgende fremgangsmåde bruges, hvis anlægstransaktioner skal bogføres til finansposterne.

Sådan registreres åbningsposter

 1. Kontroller, at du er færdig med de grundlæggende opsætningsprocedurer for anlægsaktiver.

 2. Opret et anlægskort for hvert anlæg, der allerede findes.

 3. Opret afskrivningsprofiler for anlægsaktiver.

 4. Aktivering af finansintegration I feltet Søg skal du angive Afskrivningsprofiler og derefter vælge det relaterede link.

 5. Vælg den relevante afskrivningsprofil. På fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Rediger for at åbne vinduet Afskrivningsprofilkort.

 6. På oversiftspanelet Integration skal du sørge for, at alle felter er tomme, ved at fjerne alle markeringer. Hvis du har mere end én afskrivningsprofil, skal du aktivere finansintegration for hver enkelt.

 7. Skriv følgende linjer for hvert anlæg i anlægskladden:

  • En linje med anskaffelsen.
  • En linje med den akkumulerede afskrivning i slutningen af det foregående regnskabsår.
  • En linje med den akkumulerede afskrivning fra begyndelsen af det aktuelle regnskabsår til den dato, hvor Microsoft Dynamics NAV er indstillet til at starte afskrivningen.

  Hvis du har andre åbningsposter, kan du også angive dem nu, f.eks. nedskrivning og opskrivning.

 8. Når du har angivet og bogført kladdelinjerne for hvert anlæg, skal du aktivere finansintegration.

Hvis anlægsaktiverne ikke integreres med finansposterne, skal du springe trin 4 og 8 over.

Tip

Se også