Du kan bruge finansposter til sager til at registrere specielle udgifter eller engangsudgifter.

Sådan bogføres en sagsrelateret udgift

  1. Indtast Sagsfinanskladder i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Opret en ny linje, og angiv oplysninger om udgiften, inklusive Sagsnr. og Sagsopgavenr.

  3. Vælg knappen Ja i gruppen Bogfør under fanen Startside for at bekræfte bogføringen.

  4. Vælg knappen OK.

Tip

Se også