Hvis du har defineret standardservicekoder og tildelt dem til serviceartikelgrupper, kan du indsætte de standardlinjer, der er knyttet til standardservicekoderne i servicedokumenter.

Sådan indsættes standardservicelinjer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Opret en ny serviceordre.

  3. Udfyld felterne i oversigtspanelet Generelt.

  4. Udfyld serviceartikellinjerne med de ønskede oplysninger.

  5. Marker linjen med den serviceartikel , du vil oprette servicelinjer til, og vælg Handlinger, vælg Funktioner, og vælg derefter Hent std.servicekoder. Vinduet Koder til standardserv.varegrupper vindue åbnes med standardkoderne for den serviceartikelgruppe, der er angivet på linjen.

  6. Vælg den relevante kode, og vælg knappen OK for at indsætte standardservicelinjer.

Bemærk
Hvis feltet Serviceartikelgruppekode på serviceartikellinjen i dokumentet er tomt, betyder det, at serviceartiklen ikke hører til nogen serviceartikelgruppe. I dette tilfælde indeholder vinduet Koder til standardserv.varegrupper en liste over alle standardservicekoder. Du skal vælge på listen til at indsætte standardservicelinjer i dokumentet. Du kan også vælge på listen over standardservicekoder, der er tildelt til en bestemt serviceartikelgruppe. Du kan få vist listen ved at markere den relevante kode i feltet Serviceartikelgruppekode i vinduet Koder til standardserv.varegrupper.

Tip

Se også