Brug kørslen Opret timesedler til at oprette timesedler for et angivet antal tidsperioder eller uger. Du skal have tilladelser for at kunne oprette timesedler. Når der oprettes en timeseddel, kan timesedlens ejer åbne den og registrere tid, der har været brugt på en opgave.

Sådan opretter du timesedler

  1. I feltet Søg skal du indtaste Opret timesedler og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv en startdato for timesedlerne i feltet Startdato. Datoen skal være i en åben regnskabsperiode.

  3. Angiv antal perioder, som du vil oprette timesedler for, i feltet Antal perioder. En periode er en uge eller syv dage.

  4. Markér afkrydsningsfeltet Opret linjer fra sagsplanlægning, hvis du opretter timesedler, der er tilknyttet sagsplanlægningslinjer.

  5. Angiv eventuelt filtre til at vælge ressourcer efter nummer eller type på oversigtspanelet Ressource.

  6. Vælg OK for at starte kørslen.

Du kan se de timesedler, du har oprettet, i vinduet Timeseddeloversigt.

Tip

Se også