Du kan kontrollere og se, om en vare, som du skal udføre en ordre for, er på lager, og hvis ikke, hvornår varen er på lager. Hvis en vare kan reserveres, kan du endvidere reservere den for at sikre, at den er tilgængelig til brug.

Sådan kontrollerer du varetilgængelighed for sagsordrer

  1. Indtast Sager i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg Sagsopgavelinjer i gruppen Proces under fanen Startside, og vælg derefter den ønskede sag.

  3. Vælg Sagsplanlægningslinjer i gruppen Proces under fanen Startside i vinduet Sagsopgavelinjer.

  4. Vælg Behovsoversigt i gruppen Funktioner under fanen Handlinger i vinduet Sagsplanlægningslinjer.

    Dette starter beregningen af varetilgængelighed i forbindelse med sagen. Vinduet Behovsoversigt åbnes.

  5. Hvis du ønsker at få vist behov, der er knyttet til alle sagsordrer, skal du indstille feltet Behovstype til Sag. Hvis du ønsker at få vist behov, der er knyttet til alle sagstyper, skal du indstille feltet Behovstype til Alle behov.

  6. Angiv den tidsperiode, som du vil beregne behovet for, i felterne Startdato og Slutdato. Hvis du ikke har angivet værdier i disse felter, beregnes alle behov.

  7. Vælg Beregn under fanen Startside.

  8. Udvid varegrupperingen og få vist oplysninger om tilgængeligheden af varen i vinduet Behovsoversigt. Du kan f.eks. se, hvor mange varer der er på lager. Du kan også se, om og hvornår en vare er disponibel. Hvis f.eks. en vare er i restordre, vil feltet Kildetype være angivet til Køb. Du kan også se, om en vare er blevet reserveret.

Tip

Se også