Du kan hurtig få en oversigt over fortrolige oplysninger vedrørende medarbejderne. Det kan være nyttigt at holde styr på, hvor mange medarbejdere der f.eks. er dækket af forsikring eller deltager i en plan om medarbejderaktier.

Sådan får du vist fortrolige oplysninger

  1. Indtast Medarbejdere i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. På fanen Naviger skal du i gruppen Medarbejder vælge Fortrolige oplysn. - oversigt. Vinduet Fortrolige oplysn. - oversigt åbnes.

  3. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt vælges Matrix.

Kolonnerne i venstre side viser medarbejderne. I kolonnerne i højre side ses oversigter over de forskellige typer fortrolige oplysninger med angivelse af, hvilke medarbejdere oplysningerne gælder.

Tip

Se også