Opsætning af Betalingsdefinition

I vinduet Betalingsdefinitioner kan der opbygges en maske for de betalings-id., der modtages fra kreditor. Det kan hjælpe til at få genereret Betalingsidentifikation ved indtastning af købsfaktura. Betalingsidentifikationen tilknyttes feltet Betalingsid.-def.kode.

  1. Fra Økonomistyringsmenuen vælges Opsætning, Betalingsformidling, Adviseringer, Betalingsdefinition.

  2. Hvis de oprettede standarddefinitioner ikke dækker behovet, kan der oprettes definitioner efter behov.

  3. I Kode og Beskrivelse angives henholdsvis en kort betegnelse og en beskrivelse for definitionen.

  4. I Maske angives den kombination af felter og tekst, der skal udgøre Betalingsidentifikationen. Kombinationen kan bestå af fri tekst og felter fra systemet. Felter fra systemet vælges ved brug af AssistButton, som vil vise en oversigt over mulige felter.

  5. Det er muligt ved hjælp af AssistButton, at angive en Formatering af definitionens felter.

  6. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.

Relaterede emner

Formatering