Opsætning af felt formatering

Når formatering er valgt ved brug af AsisstButton vil egenskaberne for felterne blive vist.

  1. I Tekst angives feltnavn.

  2. I Antal positioner kan længde for feltet angives, hvilket vil medføre feltet altid vil have indsat mellemrum op til angivne længde.

  3. I Foranstilles kan et tegn angives, som vil blive foranstillet værdien i feltet op til angivet længde.

  4. I Efterstilles kan angives tegn, som vil blive efterstillet værdien i feltet op til angivet længde.

  5. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.