Momsklausuler bruges til at angive beskrivende oplysninger om den moms, der vises på et salgsdokument. Momsklausuloplysningerne vises på et udskrevet dokument sammen med moms-id'et eller momssatsen.

Du kan f.eks. have angivet, at den VAT-id, der er tilknyttet til en salgslinje, er en bestemt type moms. Derefter kan du oprette en momsklausul, der viser oplysninger om momsen. Du kan angive en momsklausul i vinduet Momsklausuler. Du kan også angive oversatte beskrivelser af momsklausulen i rapporten. Den oversatte tekst bliver baseret på sprogkoden for debitoren. Du konfigurerer oversættelser i vinduet Oversættelser af momsklausul.

Når du som standard angiver en momsbogføringsgruppe i et salgsdokument, bruges og kopieres den momsklausul, som er tilknyttet til momsbogføringslinjen automatisk til salgslinjen. Hvis du ændrer momsprodukt- eller momsvirksomhedsbogføringsgrupperne på en salgslinje, vil momsklausulen blive opdateret automatisk, så den afspejler den momsklausulkode, der er tilknyttet den nye gruppe.

Du kan redigere eller slette en momsklausul, og dine ændringer afspejles i en genereret rapport. Men Microsoft Dynamics NAV bevarer ikke en oversigt over ændringen. På rapporten udskrives og vises momsklausulbeskrivelserne for alle linjer i rapporten sammen med momsbeløbet og momsgrundbeløbet. Hvis en momsklausul ikke er defineret for alle linjer i salgsdokumentet, så udelades hele sektionen, når rapporten udskrives.

Følgende rapporter understøtter visningen af momsklausuler:

Se også