Statuslinjen nederst i vinduet viser følgende oplysninger:

Du kan ændre det aktive firma ved at dobbeltklikke på firmanavnet på statuslinjen. Dermed åbnes Vinduet Vælg firma, hvor du kan skifte til et andet firmanavn.

Du kan på samme måde ændre arbejdsdatoen ved at dobbeltklikke på arbejdsdatoen på statuslinjen. Vinduet Angiv arbejdsdato åbnes, så du kan ændre arbejdsdatoen.

Se også