Du kan automatisk få klassificeret kontakter efter debitor-, kreditor- og kontaktoplysninger ved at definere automatisk besvarede profilspørgsmål i vinduet Opsætn. af profilspørgeskema.

Hvis du har angivet automatisk besvarede profilspørgsmål, udfylder programmet automatisk de korrekte svar for kontakterne, når du tildeler en kontakt et profilspørgeskema med de pågældende spørgsmål.

Bemærk
Det er kun kontakter, der er registrerede som debitorer, som kan få tildelt en klassificering ud fra debitordata, og kun kontakter registreret som kreditorer kan tildeles en klassificering ud fra kreditordata.

Klassificeringen opdateres ikke automatisk. Det kan derfor være nødvendigt at opdatere profilspørgeskemaerne, hvis du har opdateret de debitor-, kreditor- eller kontaktdata, som de er baseret på.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan opdateres profilspørgeskemaer.

Eksempel

Du kan klassificere kontakter efter deres købsbeløb.

SvarGælder for

A

Kontakter, der har købt for mindst RV 500.000

B

Kontakter, der har købt for mellem RV 100.000 og 499.999.

C

Kontakter, der har købt for højst RV 99.999

Det gør du ved at udfylde vinduet Opsætn. af profilspørgeskema på følgende måde:

TypeBeskrivelseAutomatisk klassificeringFra værdiTil værdi

Spørgsmål

ABC-klassificering

Indsæt markering ved at klikke

 

 

Svar

A

 

500,000

 

Svar

B

 

100,000

499,999

Svar

L

 

 

99,999

Udfyld derefter vinduet Oplysninger om profilspørgsmål på følgende måde:

  1. Klik på AssistButton til højre for feltet Debitorklassefelt, og marker indstillingen Salg (RV).
  2. Klik på AssistButton til højre for feltet Klassificeringsmetode og marker indstillingen Defineret værdi.

Når du tildeler et profilspørgeskema med disse spørgsmål til en kontakt, udfyldes de relevante svar for kontakten automatisk på profillinjerne på kontaktkortet.

Se også