Angiver, hvilke poster der skal bruges ved renteberegning på rentenotaer. Klik på feltet for at se disponible indstillinger.

Du kan vælge mellem disse indstillinger:

Åbne poster

Åbne debitorposter

Lukkede poster

Lukkede debitorposter

Alle poster

Både åbne og lukkede debitorposter.

I modsætning til rentenotaer omfatter renteberegning af rykkere kun åbne poster. Hvis du vælger Lukkede poster, beregnes der imidlertid også rente på rykkere for delvist udlignede poster, hvis disse var forfaldne på betalingstidspunktet.

Tip

Se også